Kategorien
News_en

A lot has happened…

… on our farm. We have opened our Kaffestuga, goats have moved into our farm and 4 calves are romping around in our pasture. Summer is the most active part of the year. There is a lot going on, we are happy about many visitors and enjoy the mostly sunny weather. Photos of our new and young animals can be found in the picture gallery.

Kategorien
News_de

Es ist viel passiert…

auf unserem Hof. Wir haben unsere Kaffestuga eröffnet, Ziegen sind auf unserem Hof eingezogen und 4 Kälber tummeln sich auf unserer Weide. Der Sommer ist der aktivste Teil des Jahres. Es läuft viel, wir freuen uns ueber viel Besuch und geniessen das meist sonnige Wetter. Fotos zu unseren neuen und jungen Tieren findet ihr in der Bildergalerie.

Kategorien
News_se

mycket har hänt…

Mycket har hänt på vår gård. Vi har öppnat vår Kaffestuga, getter har flyttat in på vår gård och 4 kalvar springer runt i vår hage. Sommaren är den mest aktiva delen av året. Det är mycket som händer, vi är glada över många besökare och njuter av det mestadels soliga vädret. Bilder på våra nya och unga djur hittar du i bildgalleriet.

Kategorien
News_en

A new resident at Strömgården 1884

Jakob, our little bull, has been with us for almost a week now. He has settled in well, is friendly, bright and has already learned that it is quite nice to be groomed and stroked. A real charmer. We are sure he will bring us a lot of joy!

Kategorien
News_se

En ny invånare på Strömgården 1884

Jakob, vår lilla tjur, har varit här hos oss i nästan en vecka. Han har kommit in bra, är vänlig, pigg och har redan lärt sig att det är ganska skönt att bli putsad och klappad. En riktig charmör. Vi är övertygade om att han kommer att ge oss mycket glädje!

Kategorien
News_de

Zuwachs auf dem Hof Strömgården 1884

Seit bald einer Woche ist Jakob, unser kleiner Stier, hier bei uns. Er hat sich gut eingelebt, ist freundlich, aufgeweckt und hat bereits gelernt, dass es ganz schön ist, wenn man gestriegelt und gestreichelt wird. Ein richtiger Charmeur. Wir sind sicher, er wird uns viel Freude bereiten!

Kategorien
News_en

Also in the new year…

…we do not stand still. Wonderful, the crisp fresh temperatures and colours of winter! We enjoy it very much. And: next spring is sure to come. This year not only nature will change, but also Strömgården 1884 – lantliv. We are currently in the planning phase, but we can’t wait to get started. ! We are definitely looking forward to what is to come.

Kategorien
News_se

Ett nytt år…

Låt oss gå vidare. Underbart, vinterns fräscha temperaturer och färger! Vi tycker mycket om det. Och: nästa vår kommer garanterat. I år kommer inte bara naturen att förändras, utan även Strömgården 1884 – lantliv. Vi befinner oss för närvarande i planeringsfasen, men vi kan inte vänta på att komma igång. Vi ser definitivt fram emot vad som komma skall.

Kategorien
News_de

Ein neues Jahr…

… ein neues Glück! Herrlich, die knackig frischen Temperaturen und Farben des Winters! Wir geniessen das sehr. Und: der nächste Frühling kommt bestimmt. In diesem Jahr wird sich nicht nur die Natur verändern, auch auf Strömgården 1884 – lantliv wird sich was ändern. Aktuell sind wir in der Planungsphase, können es aber kaum erwarten, loszulegen. Ihr dürft gespannt sein! Wir freuen uns auf jeden Fall auf das, was da noch kommt.

Kategorien
News_se

Gott nytt år!

Vilket år! Vi är tacksamma och glada över att vi fick uppleva en underbar 2022. Vi kunde bygga och bygga om en hel del, planera, ta emot gäster, förgylla gården med djur och blommor, skaffa oss erfarenhet och etablera oss i en fantastisk bygemenskap. Vi fick överraskande och underbara besök från Schweiz, kunde dela vår glädje med kära människor, hittade ett jobb och lever vår dröm. Vad mer kan man önska sig? Vi är oändligt tacksamma för 365 dagar på vår gård. Och vi ser fram emot vad 2023 kommer att föra med sig. Det är fortfarande spännande! För 2023 önskar vi dig att dina önskningar och drömmar går i uppfyllelse och att du kan njuta av varje dag med god hälsa och lycka.

Kategorien
News_en

Happy new year!

What a year! We are grateful and happy that we were able to experience a wonderful 2022. We were able to build and renovate a lot, design, have our first guests, enliven the farm with animals and flowers, gain experience and settle into a great village community. We had surprising and wonderful visits from Switzerland, were able to share our joy with dear friends and family, found a job and are living our dream. What more could you ask for? We are infinitely grateful for 365 days on our farm. And we look forward to what 2023 will bring. It will be exciting! For 2023, we wish you all that your wishes and dreams come true and that you can enjoy every day healthy and happy.

Kategorien
News_de

Ein gutes neues Jahr!

Was für ein Jahr! Wir sind dankbar und glücklich, dass wir ein wunderbares 2022 erleben durften. Wir durften viel auf- und umbauen, gestalten, Gäste empfangen, den Hof mit Tieren und Blumen beleben, Erfahrungen sammeln und uns in eine tolle Dorfgemeinschaft einleben. Wir hatten überraschende und wunderbare Besuche aus der alten Heimat, durften unsere Freude mit lieben Menschen teilen, haben einen Job gefunden und leben unseren Traum. Was will man mehr? Wir sind unendlich dankbar für 365 Tage auf unserem Hof. Und wir freuen und darauf, was 2023 bringt. Es bleibt spannend! Euch allen wünschen wir für 2023 dass eure Wünsche und Träume in Erfüllung gehen und ihr gesund und glücklich jeden Tag geniessen dürft.

Kategorien
News_en

1 year Strömgården 1884

What a wonderful day! At 01.10.2022 we were able to celebrate one year of Strömgården 1884 with dear neighbours and friends as well as helping relatives. On the open day, we could taste delicious food, marvel at the animals and the farm, and the farm shop was opened. We can look back on a great, eventful, educational and successful year. We are looking forward to what the next year will bring to Strömgården 1884.

Kategorien
News_se

1 år Strömgården 1884

Vilken underbar dag! På 01.10.2022 kunde vi fira ett år Strömgården 1884 med kära grannar och vänner samt hjälpande släktingar. På den öppna dagen kunde vi smaka på utsökt mat, beundra djuren och gården och gårdsbutiken öppnades. Vi kan se tillbaka på ett fantastiskt, händelserikt, lärorikt och framgångsrikt år. Vi ser fram emot vad nästa år kommer att ge Strömgården 1884.

Kategorien
News_de

1 Jahr Strömgården 1884

Was für ein wundervoller Tag! Am 01.10.2022 durften wir mit lieben Nachbarn und Freunden sowie helfenden Verwandten ein Jahr Strömgården 1884 feiern. Am Tag der offenen Tür konnte man feine Sachen probieren, die Tiere und den Hof bestaunen und der Hofladen wurde eröffnet. Wir dürfen auf ein tolles, ereignisreiches, lehrreiches und erfolgreiches Jahr zurückblicken. Wir sind gespannt, was das nächste Jahr Strömgården 1884 bringt.

Kategorien
News_en

What a week

We have had a very emotional week.
Two new cows are at home at Strömgarden 1884. Nora and Rubi moved in with us on Sunday and Tuesday and have already turned our little bull Bobo’s head. Of course they are two absolute beauties. Welcome, you ladies!
Unfortunately, the trailer we borrowed was not ideal for transporting the first cow. So we had to find a replacement in order to transport the bull and the second cow safely. A big thank you here to Erik and Lars from Tulina Gård for their quick, professional and friendly help! We hope we can continue to work with you.

This week we also slaughtered our first animals. We took the pigs to Görvik Lantbruk. There they were professionally processed into fine meat. Many thanks for the good work.

We took our handsome grey bull to Rafna Slakt. Tobbe from the slaughterhouse noticed that it was not easy for us on the emotional part. We were all the happier when we saw how well the animals had it there until the end and how great Tobbe not only takes care of the animals but also of us humans. It will never be easy for us to give an animal away. But if we do, it will be to you. Thank you for doing such a great job! We look forward to picking up the meat on 12 September.

Kategorien
News_se

Vilken vecka

Vi har haft en mycket känslosam vecka! Vi kunde välkomna två nya kor till vår gård. Nora och Rubi har varit på gården sedan söndag respektive tisdag och har redan vänt huvudet på vår lilla tjur Bobo. Men de är också två skönheter!

Tyvärr var den lånade släpvagnen inte idealisk för transport av kor. Därför var vi tvungna att be om hjälp för att transportera den andra kon och tjuren säkert. Ett stort tack till Erik och Lars från Tulina Gård för er snabba, professionella och vänliga hjälp! Vi hoppas att vi kan fortsätta att samarbeta med dig.

I veckan slaktade vi sedan våra första djur. Vi fick tillåtelse att ta med oss grisarna till Görviks Lantbruk. Där förädlades de professionellt till fint kött. Stort tack för arbetet!

Vi tog vår vackra tjur till Rafna slakt. Tobbe från slakteriet kände att detta var mycket känslomässigt upprörande för oss. Vi blev ännu gladare när vi såg hur bra våra djur klarar sig ända till slutet och hur Tobbe inte bara bryr sig om djuren utan även om oss människor! Vi är tacksamma över att ha hittat människor här som delar våra idéer. Det kommer säkerligen aldrig att bli lätt för oss att ge upp våra djur. Men om vi gör det, kommer vi att ge er dem till er. Tack för att ni gör ett så bra jobb! Vi ser fram emot att hämta köttet den 12 september.

Kategorien
News_de

Was für eine Woche!

Wir hatten eine sehr emotionale Woche.
Zwei neue Kühe sind auf Strömgarden 1884 zu Hause. Nora und Rubi sind am Sonntag, respektive Dienstag bei uns eingezogen und haben unserem kleinen Bullen Bobo bereits den Kopf verdreht. Sie sind aber auch zwei absolute Schönheiten. Herzlich Willkommen, ihr hübschen!

Leider war der geliehene Anhänger nicht ideal für den Transport der ersten Kuh. So mussten wir kurzerhand für Ersatz sorgen, um den Stier und die zweite Kuh sicher zu transportieren. Ein grosses Dankeschön hier an Erik und Lars von Tulina Gård für ihre schnelle, professionelle und tolle Hilfe! Wir hoffen, wir dürfen weiterhin mit euch zusammenarbeiten.

Diese Woche schlachteten wir auch unsere ersten Tiere. Wir brachten die Schweine zu Görvik Lantbruk. Dort wurden sie professionell zu feinem Fleisch verarbeitet. Grossen Dank für die gute Arbeit.

Unseren hübschen grauen Buben (Stier) haben wir zu Rafna Slakt gebracht. Tobbe von der Schlachterei hat gemerkt, dass es für uns emotional nicht leicht ist. Umso froher waren wir, als wir sahen, wie gut die Tiere es dort bis zum Schluss haben und wie toll sich Tobbe nicht nur um die Tiere sondern auch um uns Menschen kümmert. Es wird für uns bestimmt nie leicht sein, ein Tier wegzugeben. Aber wenn, dann zu euch. Danke, dass ihr so einen grossartigen Job macht! Wir freuen uns darauf, das Fleisch am 12. September abzuholen.

Kategorien
News_se

Vår första honung

Våra kära bin har haft fullt upp. Det var därför vi kunde skörda runt 18kg honung det första året. Snart kan du även köpa detta hos oss. Vi är väldigt glada för det!

Kategorien
News_en

Our first honey

Our bees were busy! So, we were able to harvest about 18kg honey att our first year. Soon you can buy it from us. We are very happy!

Kategorien
News_de

Unser erster Honig

Unsere lieben Bienen waren fleissig. Deshalb durften wir bereits im ersten Jahr rund 18kg Honig ernten. Bald kann man diesen auch bei uns kaufen. Wir freuen uns sehr darüber!

Kategorien
News_en

Our first midsommar…

… what a wonderful experience! We were invited by two wonderful neighboring families, who we actually see more as friends. We enjoyed traditional food, sang (well, listen, as our singing talent is limited), laughed a lot, chatted in Swedish (as good as possible) and just felt great. We are just as happy as we could be! And just in time for midsommar, the summer temperatures have also arrived up here in the north. A dip in the lake to cool off works wonders. Of course, we also helped to clean the bathing area again.

Kategorien
News_se

Vår första midsommar…

… vilken underbar upplevelse! Vi blev inbjudna av två underbara grannfamiljer, som vi faktiskt ser mer som vänner. Vi fick njuta av traditionell mat, sjunga (nåja, lyssna, vår sångtalang är begränsad), skratta mycket, chatta på svenska (så gott som möjligt) och bara mådde bra. Vi är överlyckliga! Och lagom till midsommar har sommartemperaturerna även kommit längst i norr. Ett dopp i sjön för att svalka dig gör underverk. Vi hjälpte såklart även till att städa badplatsen igen.

Kategorien
News_de

Unser erstes midsommar…

… was für ein wunderschönes Erlebnis! Gleich von zwei wunderbaren Nachbarfamilien, welche wir eigentlich schon eher als Freunde ansehen, wurden wir eingeladen. Wir durften traditionelles Essen geniessen, singen (naja, zuhören, unser Gesangstalent hält sich in Grenzen), viel lachen, schwedisch (so gut wie möglich) plaudern und haben uns einfach nur toll gefühlt. Wir sind überglücklich! Und pünktlich zu midsommar sind auch die sommerlichen Temperaturen im hohen Norden angekommen. Ein Bad im See zur Abkühlung wirkt da Wunder. Natürlich haben wir auch wieder geholfen, den Badeplatz zu reinigen.

Kategorien
News_de

Wir sind vollzählig…

… zumindest für den Moment. Inzwischen sind auch Bienen auf dem Hof Strömgården 1884 eingezogen. Zusammen mit den Mutterkühen, den Hühnern und unserer Hundedame bilden sie die ständigen Bewohner des Hofes. Die Schweine, Hähne und auch die jungen Bullen und Kuhkälber werden für die Fleischproduktion immer wieder vom Hof weg gehen. Aber in der Zeit, in der sie hier sind, sollen sie auch ein tolles Leben haben. Irgendwann wird noch eine Mutterkuh und ein Zuchtbulle den Weg zu uns finden. Wir sind gespannt.

Kategorien
News_se

Den första avkommen

Med grisarna såg de första 6 smågrisarna dagens ljus efter bara 48 timmar. När det gäller korna så kunde vi välkomna den första kalven på Strömgården gård idag. Välkommen lilla hjärtekrossare.

Kategorien
News_de

Unsere Hoftiere sind endlich da!

Endlich! Unsere Hoftiere sind da. Wir sind überglücklich, dass wir euch
unsere Kühe und Schweine präsentieren dürfen. In der Galerie findet ihr
mehr Bilder.

Kategorien
News_de

Die ersten Hoftiere sind da

Wir haben bei einem Bio Bauern im Dorf befruchtete Eier geholt. Diese haben wir im Brutkasten 21 Tage ausgebrütet. Seit gestern sind innerhalb von 24 Stunden 4 Küken geschlüpft. Werden es die anderen 14 auch schaffen? Wir drücken die Daumen und schauen diesem kleinen Wunder der Natur immer wieder gerne zu.